SUMO

The Eve – Drum cover | Korea song | – [Drum present by: SUMO] – [LAVENDY studio]

Clip ນີ້ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຄວາມບັນເທີງ
ເໝາະສຳລັບທຸກຄົນທີ່ກັກໂຕຢູ່ບ້ານ ແລະ ຢູ່ໂຮງໝໍ
ຖ້າທ່ານໃດເບິ່ງ ຂໍໃຫ້ທ່ານມີແຕ່ຄວາມສຸກ
ຖ້າທ່ານໃດກົດຕິດຕາມ ຂໍໃຫ້ທ່ານມີແຕ່ຄວາມຈະເລີນ
ຖ້າທ່ານໃດShare ຂໍໃຫ້ເງິນຄຳໄຫຼລັ່ງເຂົ້າມາຫາທ່ານ

ຖ້າທ່ານໃດເຮັດຄົບ3ຢ່າງນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານໄດ້ດັງທີ່ຂະນ້ອຍເອີ່ຍມາດ້ວຍເຖີດ ສາທຸແມ້..!!

Accorhotels.com (アコーホテルズ)
Translate »