SUMO

Bình Luận Fun | Chết cười với thủ môn Sumo gánh team chiến thắng trên chấm phạt đền

Bình Luận Fun | Chết cười với thủ môn Béo như Sumo gánh team chiến thắng trên chấm phạt đền:
– Thủ môn gánh team: https://youtu.be/WdI1aNqKOW0
– Bình loạn viên: https://www.facebook.com/MrTuyenVanHoa
– Fan Page: https://www.facebook.com/TuyenVanHoaOfficial
– Subscribe: https://www.youtube.com/user/MrTVHChanel/?sub_confirmation=1

Accorhotels.com (アコーホテルズ)
Translate »