SUMO

Předvádění – SUMO GLS

Velký úspěch jsme mezi zemědělci v letošní sezoně zažili s lučním podrývákem GLS. Při stále menším množství dešťových srážek je mnohdy v některých oblastech problém s dostatečnou sklizní pícnin pro chovaný skot, právě přejezd podrývákem GLS může pozitivně přispět k celkové revitalizaci porostů díky zlepšenému vsakování vody a většímu přístupu vzduchu do půdy.

U mnohých zájemců však tento stroj může vzbuzovat nedůvěru, jelikož se v jejích očích může jevit jako jednoúčelový a málo využitelný stroj. Na pořízeném videu si můžete všimnout, že tomu tak vůbec není. Snadnou přestavbou slupic se během pár minut dokáže z čistě lučního podrýváku stát půdní podrývák s pracovní hloubkou až 40 centimetrů.

Accorhotels.com (アコーホテルズ)
Translate »